Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության զորահավաքային եվ քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

10/10/2022

Արդարադատության նախարարության զորահավաքային եվ քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է  Գևորգ Վլադիմիրի Հարությունյանը: