Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտարքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

11/10/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտարքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիներն են՝

  • Մերի Գագիկի Մանուկյան
  • Լուսինե Գևորգի Մուրադյան
  • Մանուել Գագիկի Սարգսյան
  • Կարեն Ալբերտի Գյուլումյան

 

«11» հոկտեմբերի 2022 թ.