Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին

12/10/2022

Արդարադատության նախարարության զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-33.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Գևորգ Վլադիմիրի Հարությունյանը: