Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի  մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին

27/10/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-Մ1-16)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 27ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Մարինե Մանվելի Մուխսյանը: