Հայտնի են Նոտարների թեկնածուների որակավորման գործնական խնդիրների փուլը հաղթահարած անձանց անունները

04/04/2018

 2018 թվականի մարտի 30-ին կայացած նոտարների թեկնածուների որակավորման գործնական խնդիրների փուլին մասնակցած 12 դիմորդից փուլը հաղթահարել են 7 մասնակիցներ:

Ներկայացնում ենք գործնական խնդիրների փուլը հաղթահարած մասնակիցների ցանկը`

  1. Նունե Մանուկի Վարդանյան
  2. Մերի Մնացականի Սարգսյան
  3. Նարինե Բորիսի Խաչատրյան
  4. Վարդուհի Ջեմսի Թորոսյան
  5. Ժենյա Գեղամի Հրաչյան
  6. Արմինե Կարենի Դավթյան
  7. Նառա Սամվելի Հովհաննիսյան

Միաժամանակ հատնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի «Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 789-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն դիմորդը խնդիրների լուծման արդյունքները կարող է բողոքարկել հանձնաժողովին՝ արդյունքներն ստանալուց հետո մեկօրյա ժամկետում: