Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

25/01/2023

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 24.01.2023թ. N 24-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Ռուբինա Արմենի Լալայան

Ռուբինա Արմենի Լալայան