Տեղեկատվություն` Պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

10/02/2023

Պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 03.02.2023թ. N 58-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

1.

Քրիստինե Մանուկի Առաքելյան

Քրիստինե Մանուկի Առաքելյան