Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարելու մասին

15/02/2023

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի փետրվարի 15-ին՝ ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը չի հաղթահարվել միակ մասնակիցը: