Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ (ոչ լրիվ աշխատաժամանակով) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

01/03/2023

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ  (ոչ լրիվ աշխատաժամանակով) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Հրաման N 89-Ա 22.02.2023թ., Հավելված 1)
Հ/Հ
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
 
1.
Թամարա Ստեփանի Մարգարյան
Թամարա Ստեփանի Մարգարյան