Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

07/03/2023

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի գլխավոր իրավաբանի  (ծածկագիր՝ 12-32.2-մ1-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի մարտի 7-ին՝ ժամը 14:30-ին,անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին  Հայկ Վահեի Խալաթյան: