Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

15/03/2023

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.1-Մ2-12) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի մարտի 15-ին՝ ժամը  14:30-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Լիլիթ  Սուրենի Դանիելյանը: