Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

31/05/2023

Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ
Հ/Հ
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
1.
Սուսաննա Ստեփանի Հովհաննիսյան
Սուսաննա Ստեփանի Հովհաննիսյան