Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

09/06/2023

Արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 06.06.2023թ. N 875-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)
Հ/Հ
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
1.
Գևորգ Կարենի Ղուկասյան
Գևորգ Կարենի Ղուկասյան
2.
Սվետլանա Համլետի Եղոյան