Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու ներքին մրցույթի  հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցի մասին

04/08/2023

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-Մ1-26)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի օգոստոսի 4-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Լիաննա Ալֆրեդի Կզարթմյանը: