Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

25/08/2023

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 18.08.2023թ. N 497-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)
Հ/Հ
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
1.
Սիրակ Գագիկի Եղիազարյան
 
2.
Նարեկ Արմանի Հակոբյան
Նարեկ Արմանի Հակոբյան