Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման և ներման հարցերով բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի մասին

30/08/2023

Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման և ներման հարցերով բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝  12-32.3.2-Մ3-2)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի օգոստոսի 30-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթին դիմորդը  չի հաղթահարել հարցազրույցի փուլը: