Տեղեկատվություն՝ժամանակավոր թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոններում նշանակված անձանց վերաբերյալ

03/10/2018

Հ/Հ

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնի

անվանումը, ծածկագիրը

Դիմողների անունը, ազգանունը

Թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը 

 

1.

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-3.2-250)

 

 

 

 

 

 

Կատրին Մելքոնյան

Կատրին Հովհաննեսի Մելքոնյան

2.

ՀՀ արդարադատության նախարարության

միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի   բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (14-4.1-141)

 

 

 

 

Էմմա Մուրադյան

 

 

 

Անի Հովհաննիսյան

 

 

 

Ռաֆիկ Սահակյան

 

 

 

Գոհար Հովհաննիսյան

Գոհար Վարդանի Հովհաննիսյան