Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի մասին

04/10/2023

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.2-Մ4-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի հոկտեմբերի 4-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նանա Ալեքսանդրի Ֆիրզադովան: