Տեղեկատվություն՝ Ժամանակավոր թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոններում նշանակված անձանց վերաբերյալ

19/10/2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Ժամանակավոր թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

դիմած և պաշտոններում նշանակված անձանց վերաբերյալ 

 

 

Հ/Հ

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնի

անվանումը, ծածկագիրը

Դիմողների անունը, հայրանունը, ազգանունը

Թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունըհայրանունըազգանունը 

 

1.

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետի

(ծածկագիր՝ 14-3.2-181)

 

 

 

 

 

 

Լիա Արտաշի Գրիգորյան

Լիա Արտաշի Գրիգորյան

 

 

Արփի Աշոտի Մխեյան

-

 

 

Աիդա Լիպարիտի Ավագյան

-

 

 

Ալեքսեյ Նորիկի Մնացականյան

-

 

 

Անուշ Լևոնի Խաչատրյան

-

 

 

Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյան

-

2.

ՀՀ արդարադատության նախարարության

մարդու իրավուքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության վճիռների կատարման և կոնվենցիոն պահանջների ապահովման  բաժնի առաջատար մասնագետի

(ծածկագիր՝   14-3.2-148)

 

 

 

 

Նարեկ Անդրանիկի Զաքարյան

Նարեկ Անդրանիկի Զաքարյան

 

 

Գայանե Ռոբինզոնի Հարությունյան

-