Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի մասին

08/11/2023

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի իրավաբանի  (ծածկագիր՝    12-32.2-Մ6-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի նոյեմբերի 8-ին՝ ժամը 16:00-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Մարիամ Թորգոմի Սարդարյանը: