Տեղեկություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

30/10/2018

ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (14-4.1-136) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

 

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1

Սիրուն Մարտիրոսյան

 

2

Ռոզա Բախշյան

 

3

Լալա Փիրոյան

 

4

Մանանա Մուսայելյան

Մանանա Արմենի Մուսայելյան

5

Վարդան Ուրֆալյան

 

6

Լիլիթ Պողոսյան

 

7

Ռիմա Ասոյան

 

8

Անի Ադամյան

 

9

Արմինե Եփրեմյան

 

10

Վերոնիկա Գասպարյան

 

11

Մարինա Թելոյան

 

12

Էմմա Մուրադյան