Տեղեկություն՝ ՀՀ ԱՆ իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

08/11/2018

ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի                    (ծածկագիր՝ 14-3.2-231)  ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ.

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Լիլիթ Սերգեյի Շիրվանյան

Լիլիթ Սերգեյի Շիրվանյան