Տեղեկություն՝ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

15/11/2018

 Տեղեկություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետի  (ծածկագիր՝ 14-1.2-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում  նշանակված անձի վերաբերյալ.

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Արմեն Ռոմիկի Առաքելյան

Արմեն Ռոմիկի Առաքելյան