Տեղեկատվություն՝ՀՀ ԱՆ Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-3.2-204) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

10/12/2018

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Արտյոմ Կարենի Խաչատրյան

Արտյոմ Կարենի Խաչատրյան

2

Լուսինե Համլետի Մարտիրոսյան

-

3

Արման Ռուբենի Հարությունյան

-