Տեղեկություն՝ՀՀ ԱՆ իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյաների փոխանցման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-2.3-411) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում չնշանակված անձի (տվյալները չեն համապատասխանել պաշտոնի անձնագրի պահանջներին) վերաբերյալ

13/12/2018

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Հասմիկ Սուրենի Հովհաննիսյան

-