Տեղեկություն՝ ՀՀ ԱՆ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

27/12/2018

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Մկրտիչ Վարդանի Խաչատրյան

Մկրտիչ Վարդանի Խաչատրյան