Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման մասնակից Գարիկ Պողոսյանի բողոքը բավարարվել է

02/07/2013

  ՀՀ արդարադատության նախարարության նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովը 2013 թվականի հունիսի 20-ի նիստում ուսումնասիրել է նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման մասնակից Գարիկ Պողոսյանի բողոքը:

  Հանձնաժողովը, աշխատանքի կրկնակի ուսումնասիրությունից հետո Պողոսյանի  ներկայացրած դիմումի համաձայն բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելը համարել է հարգելի, բավարարել է բողոքը, բարձրացրել մասնակցի գնահատականը և տրամադրել տեղեկանք:

  Մասնակիցը կարող է հունիսի 25-ից սկսած ներկայանալ ՀՀ արդարադատության նախարարություն համապատասխան տեղեկանքը ստանալու համար: