Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

19/03/2020

1)     Կարեն Հրաչյայի Մելիքսեթյան

2)    Դավիթ Մկրտիչի Գասպարյան

3)    Արեն Արամի Սիմոնյան

4)    Հասմիկ Ստեփանի Այվազյան

5)    Վարդան Վլադիմիրի Հայրապետյան: