Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքների մասին

08/05/2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝  12-34.4-Ղ2-1)  ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 8-ԻՆ՝ ԺԱՄԸ 10:00-ԻՆ, ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ 

 

1)     Էմիլ Արմենի Մարգարյան