Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

14/07/2020

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Էլիզա Սուրենի Սարդարյան

 

2.

Արմինե Գևորգի Չախալյան

 

3.

Անժելա Արմենի Հովհաննիսյան

 

4.

Համլետ Սարգսի Սարգսյան

 

5.

Սիլվիա Սասունի Խաչատրյան

Սիլվիա Սասունի Խաչատրյան