Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

23/07/2020

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

1.

Մկրտիչ Վարդանի Խաչատրյան

Մկրտիչ Վարդանի Խաչատրյան

2.

Թամարա Արտակի Շահբազյան

 

3.

Եվգենյա Առնաուդի Բալայան