Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

23/07/2020

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Եվգենյա Առնաուդի Բալայան

 

2.

Անուշ Սպարտակի Աղեկյան

 

3.

Արտյոմ Աշոտի Ծատուրյան

 

4.

Մարիամ Սերգեյի Առաքելյան

Մարիամ Սերգեյի Առաքելյան

5.

Արարատ Նասլեդի Բագրատունի