Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

04/08/2020

Ց ու ց ա կ                                                                                                             

Արդարադատության նախարարության գնումների կազմակերպման և տնտեսական ապահովման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման և սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-33.3-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին՝ ժամը 10:30-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների

 

1)     Աշխարհիկ Ղազարոսի Գրիգորյան