Տեղեկատվություն՝ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար նշանակված մրցույթը չկայացած համարելու մասին

24/08/2020

Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության մոնիթորինգի բաժնի պետի (ծածկագիր՝    12-32.3.1-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար նշանակված մրցույթը համարվել է չկայացած: