Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

23/09/2020

 

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

1.

Ռուբինա Ռուբիկի Մխիթարյան

Ռուբինա Ռուբիկի Մխիթարյան

2.

Էլեն Լենիստի Ծատուրյան

 

3.

Մելինե Վահրամի Զաքարյան

 

4.

Լաուրա  Կարենի Մարտիրոսյան