Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

30/09/2020

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

1.

Անժելա Արմենի Հովհաննիսյան

 

2.

Անի Կամոյի Սարիբեկյան

Անի Կամոյի Սարիբեկյան

3.

Իրինա Բախշիի Մարգարյան