Տեղեկատվություն՝ Պրոբացիայի ծառայության կազմակերպամեթոդական բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

01/10/2020

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

1.

Մելինե Վահրամի Զաքարյան

 

2.

Նարե Արտակի Ոսկանյան

Նարե Արտակի Ոսկանյան