Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի մասնագետի թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

01/10/2020

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Նոնա Հրաչյայի Գևորգյան

Նոնա Հրաչյայի Գևորգյան

2

Գայանե Ադամի Վարդանյան

-

3

Մարիամ Ալեքսանի Թորոսյան

-

4

Նոնա Ռուբենի Մնացյան

-

5

Թամարա Խաչատուրի Մելքոնյան

-