Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

22/10/2020

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Լիդա Նվերի Մուրադյան

Լիդա Նվերի Մուրադյան

2.

Լաուրա Կարենի Մարտիրոսյան

 

3.

Ռոզա Լևոնի Հովհաննիսյան