Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

09/03/2021

1)     Օլյա Արկադիի Զավարյան

2)    Գոռ Գարիկի Խաչատրյան: