Կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ և անզիջում պայքարը Կառավարության առաջնահերթություններից է. 2022թ.-ից գործարկվեց Հակակոռուպցիոն դատարանը, որի նպատակն է ապահովել կոռուպցիոն բնույթի գործերի առավել մասնագիտացված և արդյունավետ քննություն

01/02/2023

Հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը նախատեսվեց 2021 թվականի ապրիլի 14-ին «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում և հարակից օրենքներում իրականացված փոփոխություններով, որոնք ուժի մեջ են մտել 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ին:
Հակակոռուպցիոն դատարանի ենթակայությանն են հանձնվել կոռուպցիոն հանցանքների վերաբերյալ վարույթները, քաղաքացիական դատավարության կարգով պետության գույքային և ոչ գույքային շահերի պաշտպանության հայցերով և «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի հիման վրա գույքի բռնագանձման հայցերով հարուցված քաղաքացիական գործերը (հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործեր):
Հակակոռուպցիոն դատարանում դատավորների թվակազմը սահմանվել է 15-ը: Ներկայումս 15 դատավորներից նշանակվել է 13-ը, որից 9-ը կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով մասնագիտացմամբ դատավորներ են, 4-ը՝ հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով մասնագիտացմամբ:
Նշված գործերով կայացված դատական ակտերի վերաքննության կարգով վերանայումն իրականացնելու են համապատասխանաբար վերաքննիչ քրեական և վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանների առանձին դատավորները, որոնց թվակազմը յուրաքանչյուր դատարանում նախատեսվել է առնվազն 6-ը:
Ներկայումս, արդեն իսկ նշանակվել են Վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը վերանայող 4 և Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում՝ հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերը վերանայող 3 դատավորներ: Միաժամանակ, 2024 թվականի հունվարի 1-ից կսկսի գործել Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը:
Նշված գործերով կայացվող դատական ակտերը վճռաբեկության կարգով վերանայվելու են Վճռաբեկ դատարանի Հակակոռուպցիոն պալատի կողմից:
Սահմանվել է, որ Հակակոռուպցիոն պալատում գործելու են կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության և հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերի քննության դատական կազմեր՝ յուրաքանչյուրը հինգ դատավորի թվակազմով:
Ներկայումս, Հակակոռուպցիոն պալատում նշանակվել են 8 դատավորներ, որից 4-ը՝ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, իսկ մյուս 4-ը՝ հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով քննության դատական կազմի դատավորներ են: