Կառավարիչների ընտրություն

Վիճակահանության արդյունքներ 14.05.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 14.05.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 12.05.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 07.05.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 05.05.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 30.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 27.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 23.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 21.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 19.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 16.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 15.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 13.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 12.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 09.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 08.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 06.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 01.04.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 30.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 26.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 24.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 19.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 18.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 16.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 11.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 10.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 05.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 03.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 02.03.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 26.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 22.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 19.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 17.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 15.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 11.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 09.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 05.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 03.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 02.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 01.02.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 26.01.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 22.01.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 19.01.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 15.01.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 14.01.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 12.01.2021թ

Վիճակահանության արդյունքներ 30.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 29.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 25.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 24.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 22.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 18.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 16.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 14.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 11.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 10.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 08.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 03.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 01.12.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 27.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 25.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 24.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 19.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 16.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 13.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 12.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 05.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 04.11.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 30.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 29.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 28.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 26.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 23.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 22.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 20.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 16.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 15.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 14.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 12.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 10.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 09.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 07.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 06.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 05.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 02.10.2020թ
Վիճակահանության արդյունքներ 01.10.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 30.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 29.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 24.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 17.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 16.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 15.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 14.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 11.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 10.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 08.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 07.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 04.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 03.09.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 27.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 25.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 21.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 20.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 18.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 17.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 14.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 13.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 11.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 10.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 07.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 06.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 05.08.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 31.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 30.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 29.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 28.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 27.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 23.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 20.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 17.07.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 13.07.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 10.07.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 08.07.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 06.07.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 02.07.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 29.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 26.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 24.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 23.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 22.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 19.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 18.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 17.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 15.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 12.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 10.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 09.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 08.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 04.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 03.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 01.06.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 26.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 23.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 21.05.2020թ

Վիճակահանության արդյունքներ 20.05.2020թ.
Վիճակահանության արդյունքներ 18.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 15.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 13.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 11.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 08.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 06.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 05.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 04.05.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 30.04.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 29.04.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 28.04.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 27.04.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 24.04.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 23.04.2020թ.

Վիճակահանության արդյունքներ 20.04.2020թ.