Քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչություն

Քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության պետ՝
Արփինե Սարգսյան

Քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության նպատակներն են՝

1)    քրեակատարողական և  պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը.

2)   քրեական,  քրեադատավարական և օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին օրենսդրության մշակումը և կատարելագործումը.

3)   ներման խնդրագրերի քննարկման գործընթացի իրականացումը.

4)   Անչափահասների արդարադատության խորհրդի գործունեության համակարգման աշխատանքների իրականացումը:

6.   Վարչության խնդիրներն են՝

1)    քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի ռազմավարության մշակման և իրականացման ապահովումը, միջազգային պարտավորությունների կատարման ապահովումը.

2)   քրեական, քրեադատավարական և օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին օրենսդրության մշակման և շարունակական կատարելագործման ապահովումը.

3)   ներման խնդրագրերի քննարկման գործընթացի ապահովումը.

4)   Անչափահասների արդարադատության խորհրդի գործունեության համակարգման ապահովումը:

Վարչության կանոնադրությունը՝ այստեղ։