ՔԿԱԳ ծառայություններ

ՀՀ քաղաքացիների միջև ի՞նչ կարգով է իրականացվում ամուuնության պետական գրանցումը

Ո՞ր մարմինն է կատարում ամուսնության պետական գրանցումը

Ի՞նչ փաստաթղթեր են ներկայացվում ամուսնության պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում ամուսնության պետական գրանցումը

Ինչպե՞ս է որոշվում ամուսինների ազգանունը ամուսնության գրանցման ժամանակ

Ի՞նչպիսի իրավական հետևանքներ է առաջացնում ամուսնության պետական գրանցումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը

Ի՞նչ կարգով է և ո՞ր մարմինն է իրականացվում օտարերկրացու մասնակցությամբ ամուսնության պետական գրանցումը

Ի՞նչ փաստաթղթեր են ներկայացվում օտարերկրացու մասնակցությամբ ամուսնության պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում օտարերկրացու մասնակցությամբ ամուսնության պետական գրանցումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը