ՔԿԱԳ ծառայություններ

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում մահվան պետական գրանցումը

Ո՞ր մարմինն է կատարում մահվան պետական գրանցումը

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ մահվան պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում մահվան պետական գրանցումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը