ՔԿԱԳ ծառայություններ

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ծննդի պետական գրանցումը

Ո՞ր մարմինն է կատարում ծննդի պետական գրանցում

Ի՞նչ փաստաթղթեր են ներկայացվում ծննդի պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում ծննդի պետական գրանցումը

Ի՞նչպիսի իրավական հետևանքներ է առաջացնում ծննդի պետական գրանցումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը