ՔԿԱԳ ծառայություններ

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում որդեգրումը

Ո՞վ կարող է լինել որդեգրող

Ո՞ր մարմինն է կատարում որդեգրման պետական գրանցումը

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ որդեգրման պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում որդեգրման պետական գրանցումը

Ի՞նչպիսի իրավական հետևանքներ է առաջացնում որդեգրումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը