ՔԿԱԳ ծառայություններ

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում անվան փոխման պետական գրանցումը

Ո՞ր մարմինն է կատարում անվան փոխման պետական գրանցումը

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ անվան փոխման պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում անվան փոխման պետական գրանցումը

Ի՞նչպիսի իրավական հետևանքներ է առաջացնում անվան փոխման պետական գրանցումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը