ՔԿԱԳ ծառայություններ

Ի՞նչ կարգով է որոշվում երեխայի նկատմամբ հայրությունը

Ո՞ր մարմինն է կատարում հայրության որոշման պետական գրանցումը

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ հայրության որոշման պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում հայրության որոշման պետական գրանցումը

Ի՞նչպիսի իրավական հետևանքներ է առաջացնում հայրության որոշման պետական գրանցումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը