ՔԿԱԳ ծառայություններ

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ամուսնալուծությունը և դրա պետական գրանցումը

Ո՞ր մարմինն է կատարում ամուսնալուծության պետական գրանցումը

Ի՞նչ փաստաթղթեր են ներկայացվում ամուսնալուծության պետական գրանցման համար

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում ամուսնալուծության պետական գրանցումը

Ինչպիսի՞ իրավական հետևանքներ է առաջացնում ամուսնալուծության պետական գրանցումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը